Piracy ends where we begin

Ngày nay vi phạm bản quyền trực tuyến trong ngành công nghiệp nội dung là một vấn đề tràn lan trên toàn thế giới.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp kỹ thuật hàng đầu thế giới để xử lý vấn đề này trên cấp độ toàn cầu.

hơn nữa

30.000

Loạt sản phẩm được bảo vệ
hơn nữa

90.000.000

Gỡ bỏ những bản sao bất hợp pháp

97,7684%

Tỉ lệ gỡ bỏ trung bình

Không có

Khiếu kiện những người dùng trực tiếp