Piracy ends where we begin

การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เป็นปัญหาระดับโลกที่มีอยู่แพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านเนื้อหาของยุคปัจจุบัน
เราให้บริการโซลูชั่นการแก้ปัญหาทางเทคนิคทั่วโลกเพื่อรับมือกับปัญหานี้ในระดับโลก

มากกว่า

11,000

ชุดการป้องกัน
มากกว่า

22,500,000

กำจัดสำเนาที่ผิดกฎหมายออกไป

94.2367%

อัตราการกำจัดเฉลี่ย

ไม่มี

การฟ้องร้องต่อกลุ่มผู้ใช้