Là một công ty cung cấp dịch vụ chống vi phạm bản quyền, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ chống vi phạm bản quyền đầy đủ. Cho dù là tìm kiếm bản sao bất hợp pháp các sản phẩm của bạn qua việc gỡ bỏ hoặc điều tra các tài liệu có giá trị để bắt đầu áp dụng pháp lý - chúng tôi đảm bảo rằng những nội dung bất hợp pháp sẽ bị gỡ bỏ vĩnh viễn.

Giám sát


Những cơ chế được tối ưu hóa rộng rãi của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ theo dõi những hành vi vi phạm đến bản quyền của bạn với tỉ lệ phát hiện cao.

Gỡ bỏ


Một mạng lưới đối tác được thiết lập vững chắc trên toàn thế giới cho phép chúng tôi loại bỏ trực tiếp những nội dung bất hợp pháp trong thời gian kỷ lục - xuyên quốc gia.

Tái định tuyến


Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền quyết định nội dung của bạn được tìm thấy ở đâu, bằng cách gỡ bỏ các nguồn trái phép từ các công cụ tìm kiếm, các chỉ mục và danh sách tương tự trên internet. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về kết quả tìm kiếm về các sản phẩm của bạn.

Nghiên cứu


Như đã biết tội phạm không bao giờ ngủ, vì vậy chúng tôi không ngừng mở rộng nguồn lực và kỹ thuật để luôn đi trước một bước.