به عنوان یک شرکت با خدمات کامل ضد سرقت اطلاعات، ما به شما مجموعۀ کاملی از خدمات ضد سرقت ارائه می دهیم.چه جستجوی نسخۀ های غیرقانونی محصول شما باشد و چه تحقیقات برای اطلاعات قانونی ارزشمند برای شروع مراحل قانونی – ما به شما اطمینان می دهیم که موارد غیرقانونی برای همیشه از بین بروند.

نظارت


سیستم های بهینۀ ما اطمینان حاصل می کنند که نقض های وارد بر حق کپی شما در کمترین زمان و با نرخ تشخیص بالا، حذف شود.

حذف


شبکۀ منسجمی از شرکا در سراسر جهان که به ما اجازه می دهد به طور مستقیم در کمترین زمان محتوای غیرقانونی را حذف کنیم.

تغییر مسیر


ما با حذف کردن منابع غیرمجاز از موتورهای جستجو، فهرست ها و یا هر گونه لیست دیگری در اینترنت، اطمینان حاصل می کنیم که محتوای شما همان جایی مورد دسترس است که شما می خواهید. شما تعیین کنندۀ نتایج جستجوی محصول خود خواهید بود.

تحقیقات


با علم به این که متخلفین نمی خوابند، ما به طور مداوم منابع و تکنیک های خود را گسترش می دهیم تا همواره یک قدم جلوتر باشیم.