Piracy ends where we begin

การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เป็นปัญหาระดับโลกที่มีอยู่แพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านเนื้อหาของยุคปัจจุบัน
เราให้บริการโซลูชั่นการแก้ปัญหาทางเทคนิคทั่วโลกเพื่อรับมือกับปัญหานี้ในระดับโลก

มากกว่า

30,000

ชุดการป้องกัน
มากกว่า

90,000,000

กำจัดสำเนาที่ผิดกฎหมายออกไป

97.7684%

อัตราการกำจัดเฉลี่ย

ไม่มี

การฟ้องร้องต่อกลุ่มผู้ใช้